สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ข่าวประชาสัมพันธ์

Infographics

 

กิจกรรมบูรณาการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 1/2562

(มกราคม - มีนาคม)

คลิก...ตอบแบบสอบถามรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 1 ปี 2562