Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

Infographic

หยุด บังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

หยุด บังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ...

การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงาน คืออะไร

การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงาน คืออะไร ...

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ ...

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์ ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม – มีนาคม 2564)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม – มีนาคม 2 ...

รณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า

รณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 1/2563 (มกราคม – มีนาคม)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 1/2563 (มกราคม – มีนาคม) ...

ชุมชนปลอดภัย ต้องเริ่มด้วยความเชื่อมั่น 4 ประการ

ชุมชนปลอดภัย ต้องเริ่มด้วยความเชื่อมั่น 4 ประการ ...

พลังชุมชุนเป็นพลังสำคัญหยุดยั้งปัญหายาเสพติดได้

พลังชุมชุนเป็นพลังสำคัญหยุดยั้งปัญหายาเสพติดได้ ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานการณ์แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ...

TOP