Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศกรมการจัดหางาน ! รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19

pll_content_description

 

TOP