Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์

038-814441

อีเมล

[email protected]

สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น1 ถนนเรืองวุฒิ  ต.หน้าเมือง

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3881-4441

โทรสาร : 0-3881-4416

สื่อสาร มท. : 32951

IP PHONE : 69240

E-mail : [email protected]

,[email protected]

 

 

TOP