Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์COVID -19 ...

เผยแพร่สื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน ...

มาตรการเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากCOVID – 19 ...

การยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวันจากกองทุนประกันภัยแรงงาน ...

การคัดเลือกบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม ประจำปี 2562 ...

นัดพบแรงงาน ตำแหน่งงานว่าง 2,000 อัตรา ...

ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

TOP