Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาตรวจโควิด-จัดเก็บอัตลักษณ์แรงงานข้ามชาติ ...

รมว.แรงงานขอให้นายจ้างหยุดงาน 12 เม.ย. เพิ่มเติมวันหยุดสงกรานต์ ...

รัฐบาลไฟเขียวตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ...

รมว.แรงงาน สั่งตรวจสอบทุจริตโครงการ ‘ม33เรารักกัน’ ...

TOP