Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 8/2565 ...

Mol-Thailand

โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ...

Mol-Thailand

วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

Mol-Thailand

วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2565 ...

Mol-Thailand

ประชุมและตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ...

Mol-Thailand

ตรวจเรือประมงทะเลแบบบูรณาการ ...

TOP