Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดกลางบางปะกง

pll_content_description

โครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน”

  วัดกลางบางปะกง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดกลางบางปะกง หมู่ที่ 8 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน สำนักงานแรงงานจังหวัดได้ให้คำแนะนำบริการด้านแรงงาน แจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน พร้อมแจกจ่ายสูตรและน้ำยาล้างจานเพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว มีผู้มารับบริการ จำนวน 110 คน       

TOP