Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมโครงการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี พ.ศ. 2566 “แรงงานร่วมใจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ต้านภัยยาเสพติด ลดขยะ ขจัดมลพิษ PM 2.5 3 R เพื่อสิ่งแวดล้อม”

pll_content_description

TOP