Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564

6 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564

6 พฤษภาคม 2564

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมี.ค.64

5 มีนาคม 2564

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนก.พ.64

5 มีนาคม 2564

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนม.ค.64

5 มีนาคม 2564

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธ.ค.63

5 มีนาคม 2564

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนต.ค.63

5 มีนาคม 2564

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพ.ย.63

5 มีนาคม 2564
TOP