Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

สขร. 1 มิ.ย. 66

30 มิถุนายน 2566

สขร.1 พค 66

31 พฤษภาคม 2566

สขร.1 เม.ย 66

30 เมษายน 2566

สขร.1 มีค 66 updat

14 มีนาคม 2566

สขร.1 กพ 66

14 มีนาคม 2566

สขร.1 มค 66

14 มีนาคม 2566

สขร.1 ธ.ค. 65

6 มกราคม 2566

สขร.1 พ.ย. 65

6 มกราคม 2566

สขร.1 ต.ค.65

6 มกราคม 2566

สขร.1 เดือน ก.ย. 65

30 กันยายน 2565

สขร.1 เดือน ส.ค. 65

31 สิงหาคม 2565

สขร.1 เดือน ก.ค. 65

29 กรกฎาคม 2565
TOP