Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

สขร.1 เดือน ธ.ค. 64

5 มกราคม 2565

สขร.1 เดือน พ.ย. 64 (1)

5 มกราคม 2565

สขร.1 เดือน ต.ค. 64

5 มกราคม 2565

แบบ สขร.1 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 64

6 พฤษภาคม 2564

แบบ สขร. 1 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 64

6 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ขร.1 เดือนมีนาคม 64

5 มีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ขร.1 เดือนก.พ 64

5 มีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ขร.1 เดือนมกราคม 64

5 มีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ขร.1 เดือนธันวาคม 63

5 มีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ขร.1 เดือนพ.ย.63

5 มีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ขร.1 เดือนตุลาคม 63

5 มีนาคม 2564

พ.ค. 2563

8 มิถุนายน 2563
TOP